Joanna Stawska

Language courses

JEŚLI PRAGNIESZ WRESZCIE MÓWIĆ PO ANGIELSKU, 

ZAPRASZAM CIĘ NA INDYWIDUALNE I GRUPOWE  KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO ONLINE!

 

CO DA CI TEN KURS:

 • rosnącą swobodę językową
 • pewność siebie, gdy mówisz po angielsku
 • koniec z niezgrabnym budowaniem zdań i dziwnymi spojrzeniami Anglików – tak! gramatykę i te 16 czasów da się ogarnąć!
 • odwagę, by startować na ambitne stanowisko w pracy, które będzie adekwatne do Twojego wykształcenia i doświadczenia
 • język angielski  nigdy więcej nie będzie blokadą w budowaniu relacji i kariery zawodowej.

 

CO ZNAJDZIESZ W KURSIE:  

 • w zależności od Twoich potrzeb:
 • angielski biznesowy
 • angielski konwersacyjny
 • przygotowanie do egzaminów  
 • przygotowanie do rozmowy o pracę
 • materiały idealnie dostosowane do Twoich potrzeb
 • wyjaśnienie zagadnień gramatycznych, co sprawi, że angielski przestanie być taką zagadką
 • ćwiczenie wymowy, by pozbyć się silnego akcentu 
 • fascynujące dla Ciebie tematy do konwersacji – ćwiczymy mówienie jednocześnie poświęcajać czas na rozwijanie Twoich pasji i zainteresowań
 •  odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.

 

KTO BĘDZIE CIĘ WSPIERAŁ W NAUCE:

Joanna Stawska – tłumacz, nauczyciel j. angielskiego i polskiego dla obcokrajowców, mgr Pedagogiki, egzaminator TOEIC, TOEFL, ICFE, life & business coach, trener komunikacji empatycznej w oparciu o Porozumienie bez Przemocy (NVC), podróżniczka mieszkająca kilka lat w Wielkiej Brytanii.

 

ILE ZAINWESTUJESZ W SWÓJ ROZWÓJ:

 • zajęcia indywidualne:

1 godzina – 30 €

pakiet 10 godzin – 260 €

 • Jeśli masz znajomych, którzy będą uczyć się razem z Tobą, to stwórzcie grupę i wtedy każdy z Was  zapłaci tylko:

 15 € za godziną – przy 3-5 osobach 

 10 € za godzinę – powyżej 5 osób.  

 SKONTAKTUJ SIĘ z nami, by ustalić szczegóły i umówić pierwszą lekcję!

Uwaga: Pierwsza 30-minutowa lekcja gratis:)))

ANGIELSKI DLA FIRM 

 Prosimy o kontakt, by omówić potrzeby Państwa i pracowników. Na tej podstawie przygotujemy idealnie dopasowaną ofertę!  

 

 

IF YOU WANT TO SPEAK POLISH, I INVITE YOU TO INDIVIDUAL AND GROUP ONLINE POLISH COURSES.

 

  

WHAT THIS COURSE GIVES YOU:

 • increasing linguistic freedom
 • confidence when you speak Polish
 • no more clumsy sentence building and strange looks – yes! even Polish grammar can be understood!
 • the courage to talk to people as you’ll know the proper pronunciation 
 • Polish will never again be a blockage in building relationships and professional career.

 

WHAT YOU WILL FIND IN THE COURSE:

 depending on your needs:

 • business Polish
 • conversational Polish
 • preparation for exams
 • preparation for a job interview
 • materials perfectly suited to your needs
 • explanation of grammar issues, which will make Polish no longer such a puzzle
 • practicing pronunciation
 • fascinating topics for conversation – we practice speaking and spend time developing your passions and interests
 • answers to all your questions.
 •  
 • WHO WILL SUPPORT YOU IN LEARNING:

 Joanna Stawska – translator, English and Polish teacher for foreigners, TOEIC, TOEFL, ICFE examiner, life & business coach, trainer of empathetic communication based on Nonviolent Communication (NVC), traveller living abroad for several years, speaker of Polish, English, Spanish and Russian.

 

HOW MUCH YOU WILL INVEST IN YOUR GROWTH:

individual lessons:

1 hour – 30 €

10-hour package – 260 €

 

If you have friends who will learn with you, create a group and then each of you will pay only:

 15 € per hour – in groups of 3-5 people

 10 € per hour – in groups of more than 5 people.

 CONTACT us to discuss the details and arrange the first lesson!

Attention: the first 30-minute lesson is gratis! 

POLISH FOR COMPANIES

Please  CONTACT us to discuss your and your employees’ needs. On this basis, we will prepare a perfectly tailored offer for you!

Reviews:

'I fully recommend Joanna's courses. When I started English lessons with Joanna, I knew nothing. I remembered only some words and a few basic sentences from school. As I worked full-time and had a family I asked for lessons 2 times a week but without any homework. After a couple of years, I can speak on personal and business topics easily and confidently. I don't have any problems with reading or writing. Lessons are always prepared carefully, and the atmosphere is friendly and relaxed, which helps in the learning process.'
Darek Banach
Financial Director
'Naprawdę dobra wymagająca nauczycielka, z dużym doświadczeniem, cierpliwa i empatyczna. Po kilku latach nauki mój poziom języka angielskiego podniósł się i dostaję dobre oceny ze sprawdzianów czy egzaminów. Naprawdę polecam p. Joannę 😉'
Jeremi Lewandowski
Student
'W pełni polecam kursy Joanny. Kiedy zaczynałem lekcje angielskiego z Joanną, nie wiedziałam nic. Ze szkoły pamiętałem tylko kilka słów i kilka podstawowych zdań. Ponieważ pracowałem na pełny etat i miałem rodzinę, poprosiłem o lekcje 2 razy w tygodniu, ale bez żadnych prac domowych. Po kilku latach mogę swobodnie i pewnie wypowiadać się na tematy osobiste i biznesowe. Nie mam problemów z czytaniem i pisaniem. Lekcje są zawsze starannie przygotowane, a atmosfera przyjazna i luźna, co bardzo pomaga w procesie nauki.'
Darek Banach
Financial Director
'A really good, demanding English teacher, with a lot of experience, very patient and empathetic. After a few years of studying with Joanna's help, my level of English improved significantly and I get good grades on tests and exams. I really recommend Joanna 😉'
Jeremi Lewandowski
Student
A ja poznałam Joannę, kiedy zaczęłam chodzić do niej na lekcje angielskiego. Najpierw sama, potem z synkiem. Ach, to był mega czas. Lekcje w ogrodzie na świeżym powietrzu, Bobo w piaskownicy, my pracujące spokojnie przy pysznej kawie. Joanna potrafi zadbać nie tylko o jakość pracy, ale też komfort fizyczny i psychiczny. Potem zaczęłyśmy coraz więcej rozmawiać o dzieciach i kiedy zobaczyłam jaką ma wiedzę również w tym zakresie, poszłam do niej na warsztaty rodzicielskie. Teraz nadal robimy konwersacje po angielsku, a przy okazji rozwiązujemy moje dylematy macierzyńskie. 2 w 1😉 Joanna to naprawdę kompetentna osoba, która jak się za coś bierze, to daje z siebie maxa. Polecam i na lekcje angielskiego i na konsultacje rodzicielskie!
Asia Kowalska
Project Manager