Joanna Stawska

Zdobywaj wiedzę razem ze mną

Sprawdź, w jakich nurtach pracujemy

Pozytywna Dyscyplina to metoda wychowawcza oparta na szacunku, empatii i budowaniu poczucia własnej wartości w dziecku, przy jednoczesnym zadbaniu o swoje rodzicielskie granice. Złoty środek między wychowanie autorytarnym i bezstresowym. Spójna z założeniami J. Juula, NVC (Porozumienia bez Przemocy) i M. Montessori.

Podstawowe założenie jest takie, że wszyscy ludzie mają jedno najważniejsze pragnienie: chcą czuć, że przynależą i że są ważni. I wszystkie zachowania zarówno dzieci jak i dorosłych powodowane są tym, by tę potrzebę zaspokoić.

Pozytywna Dyscyplina koncentruje się na budowaniu poczucia własnej wartości u dziecka, poszanowaniu jego indywidualności, jego uczuć i potrzeb przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb grupy – rodziny czy jakiejkolwiek grupy społecznej.

Uczy więc stawiania granic, które dają dziecku poczucie bezpieczeństwa i pomagają odnaleźć się w większej społeczności, ale bez stosowania kar, zastraszania, poniżania, czy negowania odczuć dziecka.

Pozytywny rodzic, to rodzic stanowczy i uprzejmy jednocześnie, uczący współpracy a nie podporządkowania, samodzielnego myślenia i dokonywania wyborów a nie zewnątrzsterowności, budujący w dziecku poczucie, że jest ważnym i równoprawnym członkiem rodziny, co obejmuje zarówno przywileje jak i obowiązki.NVC to metoda komunikacji (a dla wielu filozofia życia) oparta na empatii i kontakcie z własnymi potrzebami Marshalla B. Rosenberga, dr psychologii i mediatora.

Metoda, która uczy, że zamiast języka osądzania, oceniania i krytyki – języka przemocy, można budować relację z samym sobą i innymi językiem potrzeb i uczuć. Będąc w kontakcie z samym sobą, wiedząc czego naprawdę pragnę i potrzebuję, mogę tak komunikować to ludziom, by jednocześnie widzieć i szanować ich potrzeby i uczucia.

To zaś powoduje, że każdy czuje się ważny i widziany i nie musi wchodzić w konflikty z innymi, by zatroszczyć się o swoje potrzeby. Szacunek i empatia dla innych i również dla siebie to ważne elementy tej metody.

Warsztaty, konsultacje i sesje coachingowe, prowadzę zarówno w języku polskim, jak i angielskim.