Joanna Stawska

Zdobywaj wiedzę razem ze mną

Sprawdź, w jakich nurtach pracujemy

Pozytywna Dyscyplina to metoda wychowawcza oparta na szacunku, empatii i budowaniu poczucia własnej wartości w dziecku, przy jednoczesnym zadbaniu o swoje rodzicielskie granice. Złoty środek między wychowanie autorytarnym i bezstresowym. Spójna z założeniami J. Juula, NVC (Porozumienia bez Przemocy) i M. Montessori.

Podstawowe założenie jest takie, że wszyscy ludzie mają jedno najważniejsze pragnienie: chcą czuć, że przynależą i że są ważni. I wszystkie zachowania zarówno dzieci jak i dorosłych powodowane są tym, by tę potrzebę zaspokoić.

Pozytywna Dyscyplina koncentruje się na budowaniu poczucia własnej wartości u dziecka, poszanowaniu jego indywidualności, jego uczuć i potrzeb przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb grupy – rodziny czy jakiejkolwiek grupy społecznej.

Uczy więc stawiania granic, które dają dziecku poczucie bezpieczeństwa i pomagają odnaleźć się w większej społeczności, ale bez stosowania kar, zastraszania, poniżania, czy negowania odczuć dziecka.

Pozytywny rodzic, to rodzic stanowczy i uprzejmy jednocześnie, uczący współpracy a nie podporządkowania, samodzielnego myślenia i dokonywania wyborów a nie zewnątrzsterowności, budujący w dziecku poczucie, że jest ważnym i równoprawnym członkiem rodziny, co obejmuje zarówno przywileje jak i obowiązki.NVC to metoda komunikacji (a dla wielu filozofia życia) oparta na empatii i kontakcie z własnymi potrzebami Marshalla B. Rosenberga, dr psychologii i mediatora.

Metoda, która uczy, że zamiast języka osądzania, oceniania i krytyki – języka przemocy, można budować relację z samym sobą i innymi językiem potrzeb i uczuć. Będąc w kontakcie z samym sobą, wiedząc czego naprawdę pragnę i potrzebuję, mogę tak komunikować to ludziom, by jednocześnie widzieć i szanować ich potrzeby i uczucia.

To zaś powoduje, że każdy czuje się ważny i widziany i nie musi wchodzić w konflikty z innymi, by zatroszczyć się o swoje potrzeby. Szacunek i empatia dla innych i również dla siebie to ważne elementy tej metody.

Warsztaty, konsultacje i sesje coachingowe, prowadzę zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

This site uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use. Read more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close