Joanna Stawska

Szkolenia Językowe Szyte na Miarę

JEŚLI PRAGNIESZ WRESZCIE MÓWIĆ PO ANGIELSKU

ZAPRASZAM CIĘ NA INDYWIDUALNE I GRUPOWE  KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO ONLINE!

CO DA CI TEN KURS:

 • rosnącą swobodę językową
 • pewność siebie, gdy mówisz po angielsku
 • koniec z niezgrabnym budowaniem zdań i dziwnymi spojrzeniami Anglików – tak! gramatykę i te 16 czasów da się ogarnąć!
 • odwagę, by startować na ambitne stanowisko w pracy, które będzie adekwatne do Twojego wykształcenia i doświadczenia
 • język angielski  nigdy więcej nie będzie blokadą w budowaniu relacji i kariery zawodowej.

 

CO ZNAJDZIESZ W KURSIE:  

 • w zależności od Twoich potrzeb:
 • angielski biznesowy
 • angielski konwersacyjny
 • przygotowanie do egzaminów  
 • przygotowanie do rozmowy o pracę
 • materiały idealnie dostosowane do Twoich potrzeb
 • wyjaśnienie zagadnień gramatycznych, co sprawi, że angielski przestanie być taką zagadką
 • ćwiczenie wymowy, by pozbyć się silnego akcentu 
 • fascynujące dla Ciebie tematy do konwersacji – ćwiczymy mówienie jednocześnie poświęcajać czas na rozwijanie Twoich pasji i zainteresowań
 •  odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.

 

KTO BĘDZIE CIĘ WSPIERAŁ W NAUCE:

Joanna Stawska – tłumacz, nauczyciel j. angielskiego i polskiego dla obcokrajowców, egzaminator TOEIC, TOEFL, ICFE, life & business coach, trener komunikacji empatycznej w oparciu o Porozumienie bez Przemocy (NVC), miłośniczka ludzi, zwierząt, podróży i nauki języków obcych.

 

ILE ZAINWESTUJESZ W SWÓJ ROZWÓJ:

 • zajęcia indywidualne:

1 godzina – 30 €

pakiet 10 godzin – 260 €

 • Jeśli masz znajomych, którzy będą uczyć się razem z Tobą, to stwórzcie grupę i wtedy każdy z Was  zapłaci tylko:

 15 € za godziną – przy 3-5 osobach 

 10 € za godzinę – powyżej 5 osób.  

 

SKONTAKTUJ SIĘ z nami, by ustalić szczegóły i umówić pierwszą lekcję!

 

ANGIELSKI DLA FIRM 

 Prosimy o kontakt, by omówić potrzeby Państwa i pracowników. Na tej podstawie przygotujemy idealnie dopasowaną ofertę! 

IF YOU WANT TO SPEAK POLISH, I INVITE YOU TO INDIVIDUAL AND GROUP ONLINE POLISH COURSES.

  

WHAT THIS COURSE GIVES YOU:

 • increasing linguistic freedom
 • confidence when you speak Polish
 • no more clumsy sentence building and strange looks – yes! even Polish grammar can be understood!
 • the courage to talk to people as you’ll know the proper pronunciation 
 • Polish will never again be a blockage in building relationships and professional career.

 

WHAT YOU WILL FIND IN THE COURSE:

 depending on your needs:

 • business Polish
 • conversational Polish
 • preparation for exams
 • preparation for a job interview
 • materials perfectly suited to your needs
 • explanation of grammar issues, which will make Polish no longer such a puzzle
 • practicing pronunciation
 • fascinating topics for conversation – we practice speaking and spend time developing your passions and interests
 • answers to all your questions.
 •  
 • WHO WILL SUPPORT YOU IN LEARNING:

 Joanna Stawska – translator, English and Polish teacher for foreigners, TOEIC, TOEFL, ICFE examiner, life & business coach, trainer of empathetic communication based on Nonviolent Communication (NVC), lover of people, animals, travels and learning foreign languages. Speaker of Polish, English, Spanish and Russian.

 

HOW MUCH YOU WILL INVEST IN YOUR GROWTH:

individual lessons:

1 hour – 30 €

10-hour package – 260 €

 

If you have friends who will learn with you, create a group and then each of you will pay only:

 15 € per hour – in groups of 3-5 people

 10 € per hour – in groups of more than 5 people.

 

CONTACT us to discuss the details and arrange the first lesson!

 

POLISH FOR COMPANIES

Please  CONTACT us to discuss your and your employees’ needs. On this basis, we will prepare a perfectly tailored offer for you!